در اثر واژگونی یك كامیون حامل چند تن ماهی در یكی از خیابان های شهر بلفاست در ایرلند شمالی كل خیابان برای مدت چندین ساعت شبیه به یك رودخانه خشكیده پر از ماهی شد تا اینكه ماموران برای جمع آوری ماهی ها و جلوگیری از مشكلات محیط زیستی و فاسد شدن ماهی ها از مردم كمك خواستند .

 

جمع آوری ماهی از وسط خیابان (12 عكس)